چرا نماز در برخی از افراد تاثیر ندارد؟

تاثیرات نماز بر افراد یکسان نیست.

هر اندازه فرد بتواند قابلیت بیش تری در خود ایجاد کند نماز تاثیر فزون تری بر او می گذارد؛ مثلاً کسی که غذای حلال میخورد و به نماز اهمیت می دهد بهره ی بیش تری از نماز می گیرد.

هر کس که نماز میخواند، بالاخره در دراز مدت بر او تاثیر خواهد گذاشت اگر چه اندک باشد.

باید دید اگر شخصی که تصور می شود نماز بر او تاثیر ندارد، اصلاً نماز نخواند به چه موجودی تبدیل خواهد شد.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ درباره نـماز"